DÍVKA TALENT  "Talent je v každém z nás"

 
Dovolte nám představit celostátní soutěž pro dívky od 14 do 16 let DÍVKA TALENT, jejímž vyhlašovatelem je spolek Talent4you v zastoupení ředitelky paní Ilony Křížkové, která soutěž krásy v Plzni pořádá již přes dvacet let a se svým profesionálním týmem představuje nový koncept soutěže. Základní kolo soutěže v Ústí nad Labem pořádá R.A.M Studio (paní Alena Remešová). Soutěž se konná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Základní kola soutěže probíhají v několika městech po celé naší republice. Z každého základního kola postupují maximálně čtyři nejlepší dívky do kola semifinálového, kde je následně odbornou porotou vybráno deset až dvanáct finalistek.  Z finalistek je během finálového galavečera zvolena Dívka Talent pro daný rok. Semifinálové i finálové kolo, probíhá již tradičně v Plzni.   
 
 
              

                                                                                      

POPIS SOUTĚŽE:

Soutěž krásy v kombinaci s talentem, pohybem a důrazem na osobitost a originalitu.

 • fair play
 • - zdravý životní styl 
 • - zručnost 
 • - etika, chování
 • - smysl pro humor
 • - celkové charisma
 • - výchovný charakter
 • - inteligence

CÍL SOUTĚŽE:

Hlavním cílem soutěže je působit na dívčí věk především výchovně a motivačně. Dívka Talent napomáhá k budování zdravého sebevědomí, rozvíjení schopností a talentu a připravuje účastnice na budoucí profesní i společenský život. Cílem soutěže je objevovat talenty v dívčím věku a pomoci v jeho dalším rozvíjení.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Soutěž dívka Talent je určena pro dívky od 14 do 16 let, které mají zájem o módu a pohyb a nebojí se zúročit svůj talent v rámci celorepublikové soutěže. Tato cílová skupina musí často čelit mnoha nástrahám, negativním vlivům společnosti. Dívka Talent jim pomůže v jejich překonání a správnému nasměrování. Poradí jim v zásadách společenské etikety, ve výběru povolání a všeobecném přehledu.

PODMÍNKY ÚČASTI:

1. Účastnicí soutěže je dívka ve věku 14 až 16 let  - dívce musí být v den konání finálového kola minimálně 14 let a zároveň jí musí být v den konání prvního základního kola 16 let. Do soutěžního ročníku 2019 se mohou hlásit dívky narozené od 25.03.2002 do 28.09.2005, uzávěrka přihlášek je 31.12.2018.

2. Soutěžící se může zúčastnit pouze jednoho základního kola (doporučujeme v dostupném městě).

3. Podmínkou přijetí je vyplněná přihláška s podpisem zákonného zástupce a všemi náležitostmi a zaplacení registrace vyhlašovateli soutěže Talent4you. Registrační poplatek 500,- Kč se platí při úvodní schůzce 24.01.2019. Dále je nutné uhradit účastnický poplatek za základní kolo 200,- Kč, který se platí při schůzce 24.02.2019.

4. Z výchovných důvodů po dobu konání soutěže mají účastnice přísný zákaz focení ve spodním prádle pro účely fotomodelingu.

5. V případě, že vyhlašovatel zjistí, že účastnice jakýmkoliv způsobem nesplňuje nebo porušila podmínky soutěže, bude diskvalifikována bez možnosti odvolání.

POPIS SOUTĚŽE:
Soutěž krásy v kombinaci s talentem, pohybem a důrazem na osobitost a originalitu.
- zdravý životní styl
- zručnost, fair play
- etika, chování, smysl pro humor
- celkové charisma
- výchovný charakter
- inteligence
CÍL SOUTĚŽE:
Hlavním cílem soutěže je působit na dívčí věk především výchovně a motivačně. Dívka Talent napomáhá k budování zdravého sebevědomí, rozvíjení schopností a talentu a připravuje účastnice na budoucí profesní i společenský život. Cílem soutěže je objevovat talenty v dívčím věku a pomoci v jeho dalším rozvíjení.
CÍLOVÁ SKUPINA:
Soutěž dívka Talent je určena pro dívky od 14 do 16 let, které mají zájem o módu a pohyb a nebojí se zúročit svůj talent v rámci celorepublikové soutěže. Tato cílová skupina musí často čelit mnoha nástrahám negativním vlivům společnosti. Dívka Talent jim pomůže v jejich překonání a správnému nasměrování. Poradí jim v zásadách společenské etikety, ve výběru

 

Harmonogram soutěže DÍVKA TALENT 2019

Základní kola v ČR - březen až červen 2019
Základní kolo v Ústí nad Labem - neděle 24.03.2019
Semifinále v Plzni - neděle 16.06.2019
Soustředění finalistek - 29.08 - 31.08.2019
Příprava na finále - 25.09 - 28.09.2019
Finálový galavečer v Plzni - sobota 28.09.2019
 

Harmonogram základního kola 2019 v Ústí nad Labem

Hlásit se mohou dívky narozené od 25.03.2002 do 28.09.2005
Příjem přihlášek ......................... 01.04 - 31.12.2018
Casting do základního kola ................... 19.01.2019
Úvodní schůzka i pro rodiče .................  24.01.2019
Příprava na soutěž  ................. leden - březen 2019
Samotná soutěž .................................... 24.03.2019

 

Soutěžní disciplíny

 • Rozhovor s moderátorem
 • Volné vystoupení
 • Cvičení
 • Tématická modní přehlídka

 • Rozhovor s moderátorem: představení své osoby + krátký rozhovor s moderátorem. Porota hodnotí úroveň a schopnosti dívek vést konverzaci, reagovat na otázky, schopnost samostatného vyjadřování, přirozenost, schopnost improvizace, čistotu jazyka apod.

 • Volné vystoupení: max. 2 minuty (tanec, hra na hudební nástroj, zpěv, dramatické vystoupení apod.) Porota hodnotí vhodnost a úroveň celého vystoupení s přihlédnutím k jeho celkové náročnosti.

 • Cvičení: dívky cvičí maximálně ve 4 členných skupinách s předcvičovatelkou. Porota hodnotí pohybové schopnosti dívek při cvičení, držení postavy, zvládnutí sestavy. 

 • Tématická módní přehlídka: potora hodnotí předvedení modelu na molu, originalitu, kreativitu a celkový vzhled dívky

 
 
Jsi pohledná? Jsi šikovná? Jsi odvážná? Jsi cílevědomá? Chceš poznat nové lidi? Chceš prožít nové zážitky? Máš chuť něčeho dosáhnout? Máš chuť soutěžit? Tak potom je toto soutěž přesně pro Tebe a proto neváhej a přihlas se do Základního kola soutěže DÍVKA TALENT v Ústí nad Labem. 
 "Talent je v každém z nás"
 
ÚSPĚCHY NAŠICH DÍVEK
 
Denisa Pazderová (dívka z ročníku 2014) - Tvář Centrálu Most 2015, semifinaliska soutěžě Miss léta 2016
Adéla Stiborová (dívka z ročníku 2014) - semifinalistka soutěže MIss Face 2016
Daniele Wagnerová (dívka z ročníku 2015) - finalistka soutěže Maturantka roku 2018
Natálie Bílá (dívka z ročníku 2014) - finalistka soutěže Miss Czech Republic 2017
Nikol Lacková (dívka z ročníku 2016 a 2017) - finalistka soutěže Dívka české republiky 2018